Bereikbaarheid Ameland

Tijdens de informatiebijeenkomst op 22 september om 19.30 uur in Ons Hol in Hollum presenteert Rijkswaterstaat de onderzoeksresultaten en kunt u met de onderzoekers van gedachten wisselen over de mogelijke oplossingen. Ook komen de huidige toestand van de vaargeul en de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om deze op korte termijn te verbeteren, aan de orde. Meld u aan via www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland(externe link) of volg de bijeenkomst via een livestream.