Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Ameland

 • Wat is het?

  Heeft u weinig inkomen door de coronamaatregelen en daardoor problemen om uw vaste woonlasten te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een TONK-uitkering. Dit is tijdelijke financiële ondersteuning (bijzondere bijstand) voor het betalen van uw vaste woonlasten. De TONK-uitkering is uitsluitend voor inwoners die door de coronamaatregelen hun hypotheek of huur niet meer kunnen betalen en daarnaast aan enkele andere voorwaarden voldoen.

  U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 een inkomensterugval van meer dan 25% in vergelijking met januari 2020.
  • De inkomensterugval komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
  • U heeft op 1 januari 2021 minder dan € 12.590,- aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om vermogen in contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur of hypotheek (rente en aflossing) bedragen ten minste 40% van uw inkomen (woonquote) in de maand januari 2021.
  • U maakt geen gebruik van bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag of huurtoeslag op grond van de Wet op de Huurtoeslag.
 • Direct regelen Ameland

  Aanvragen TONK-uitkering

  • Aanvraag is mogelijk voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021;
  • Aanvraag voor deze periode is mogelijk tot 30 juni 2021.

  Servicetermijn

  • Afhandeling duurt max. 8 weken

  Meer informatie

 • Wat moet ik doen?

  1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat u als gevolg van de coronacrisis veel minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke kosten in de vorm van vaste woonlasten, niet kunt betalen.
  2. U levert kopieën van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  3. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.
   U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent; of op hetzelfde adres woont en:
   - samen een huishouden heeft;
   - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
   - samen een kind heeft;
   - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
   - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.