Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Direct regelen Ameland

  U kunt het bezwaarschrift richten aan:

  • Het college van burgemeester en wethouders van Ameland
  • Postbus 22
  • 9160 AA  Hollum-Ameland

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

  Verwachte afhandeltijd

  • 10 weken (m.u.v. bezwaren gemeentelijke belastingen)

  Meer informatie

 • Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag nĂ¡ de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Wat moet ik doen?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening