Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG-netwerk wordt aangestuurd via een kernteam bestaande uit de coördinator CJG, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-arts en JGZ-verpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker. Heeft uw kind gedragsproblemen? Of wilt u bijvoorbeeld informatie, advies of ondersteuning rondom opvoeden, opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u terecht bij het CJG Ameland via de adresgegevens van het Gebiedsteam Ameland. Ook kunt u terecht bij de jeugdvoorziening waar uw kind naar toe gaat (consultatiebureau, school, peuterspeelzaal, kinderopvang) of kijken op www.cjgameland.nl.