Het perceel (grasland) van de gemeente Ameland nabij de Klaas Goumaweg in Nes, met een oppervlakte van 3.320 m2, is per 1 november 2022 beschikbaar voor verhuur. Het perceel is kadastraal bekend als 'gemeente Nes, sectie A, nummer 1511 deels'. De huurprijs bedraagt op dit moment € 165,- per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als grasland.

Belangstelling?

Meld u zich dan voor 17 oktober 2022 aan door een brief met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en motivatie te sturen aan de gemeente Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of info@ameland.nl. Een voorwaarde voor aanmelden is dat u ingezetene bent van de gemeente Ameland.

Bij meerdere belangstellenden die voor verhuur in aanmerking komen, vindt een loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht. Aanmeldingen die na 17 oktober 2022 binnenkomen, worden niet meegenomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Locatie

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Locatie

Tekstversie

Grasland nabij Klaas Goumaweg in Nes

Locatie

Grasland met een afmeting van 00.33.20 ha nabij Klaas Goumaweg in Nes (kadastraal bekend als gemeente Nes, sectie A, nummer 1511 deels)

Grasland in Nes te huur

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend