De inloopavond met de raadsfracties op 18 januari komt te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of griffie@ameland.nl.

Kijk voor meer informatie over de raad op:

Gemeenteraad