Wat is het

Door de torenhoge energieprijzen van dit moment komen veel huishoudens in financiële problemen. Daarom heeft de Rijksoverheid begin 2022 een eenmalige toeslag van € 800 beschikbaar gesteld voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum (op peildatum 1 januari 2022). Op Ameland heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook mensen met een inkomen tussen 120 en 140 procent van het sociaal minimum een bijdrage toe te kennen, in dit geval van € 400. Via een aanvraagformulier op de website van de gemeente konden inwoners deze toeslag aanvragen tot 1 juli 2022.

Recent heeft het kabinet nog eens € 500 per huishouden toegekend voor 2022, voor inkomens tot 120 procent van het minimum. De gemeente vult dit weer aan met een bedrag van € 250 voor inkomens tussen 120 en 140 procent van het minimum. Deze bedragen van € 500 respectievelijk € 250 worden automatisch overgemaakt aan huishoudens die de eerdere toeslag al hebben ontvangen; hier hoeft geen nieuwe aanvraag voor ingediend te worden.

Daarnaast heeft de Rijksoverheid de aanvraagtermijn voor de bestaande regeling verlengd tot 1 juli 2023. Mensen die nog geen aanvraag voor 2022 hebben ingediend, kunnen dat alsnog doen. Hierbij geldt nog steeds het inkomen op de peildatum 1 januari 2022. 

Voor 2023 komt er een vergelijkbare regeling; de Rijksoverheid komt nog met meer informatie hierover.

Direct regelen

  • Aanvraag mogelijk tot 1 juli 2023