Wat is het?

Het is weer mogelijk om energietoeslag aan te vragen. Energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening en bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.300,- per huishouden voor de komende periode. Alleen personen die recht hebben op zorgtoeslag in 2023 en/of 2024 hebben recht op energietoeslag. Heeft u vorig jaar energietoeslag ontvangen dan moet u opnieuw een aanvraag doen. U ontvangt deze niet automatisch.

Direct regelen

Aanvraag is mogelijk tot 15 juli 2024!

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Ameland als u op 1 juli 2023:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • op Ameland woont in een woning met een woonbestemming;
 • niet in een woning woont met een recreatiebestemming;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand;
 • recht heeft op zorgtoeslag in 2023 of 2024 en dit kunt aantonen met een beschikking of een bankafschrift met daarop de uitbetaling van één maandbedrag aan zorgtoeslag.

Maximale inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag, waarbij eventueel nog recht bestaat op de energietoeslag van eenmalig € 1.300 (< 120 % van de bijstandsnorm):

 • Alleenstaand: € 1.390,43 (21 jaar tot AOW-leeftijd) en € 1.654,78 vanaf AOW-leeftijd;
 • Samenwonend/getrouwd: € 1.986,31 (21 jaar tot AOW-leeftijd) en € 2.254,18 vanaf AOW-leeftijd.


U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op 1 juli 2023:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Met name het netto inkomen over de maand Juli 2023 van alle bewoners en een kopie van uw ID bewijs en dat van uw partner.  Deze gegevens kunt u kopiëren. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U kunt alleen voor energietoeslag in aanmerking komen wanneer u ook voor zorgtoeslag in aanmerking komt. U kunt dit aantonen door een kopie van een beschikking zorgtoeslag mee te sturen of een bankafschrift waarop de maandbetaling van de zorgtoeslag staat aangegeven.
 4. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen en beiden een kopie van uw ID-bewijs inleveren.
 5. Ook de inkomsten van andere huisgenoten tellen mee.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en: 
  • samen een huishouden heeft; 
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bel dan voor meer informatie naar telefoonnummer (0519) 555 555 of mail naar info@ameland.nl.