De gemeente Ameland wenst iedereen een veilige en gezellige jaarwisseling toe. Om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen wij een ieders medewerking. Lees de onderstaande informatie goed door.

Vuurwerk

Houd het feestelijk en steek alleen legaal vuurwerk af op de toegestane tijden. Illegaal vuurwerk is verboden en bovendien zeer gevaarlijk. U kunt goedgekeurd vuurwerk met een Nederlandse gebruiksaanwijzing op 29, 30 en 31 december bij officiële verkooppunten kopen mits u 16 jaar of ouder bent. Afsteken mag alleen vanaf zaterdag 31 december 18.00 uur tot zondag 1 januari 02.00 uur. Let op:

  • Bewaar vuurwerk op een veilige en droge plaats en ga niet experimenteren;
  • Denk om uw eigen veiligheid en om de veiligheid van mensen en dieren in de buurt;
  • Gooi geen vuurwerk in straatkolken, brievenbussen en afvalbakken;
  • Ruim na het afsteken de achterblijvende rommel op.

Vreugdevuren

Traditiegetrouw zien we dat er op verschillende plekken tijdens de jaarwisseling vreugdevuren ontstaan in een vuurschaal of -ton voor warmte en gezelligheid. Om onveilige situaties te voorkomen, gelden deze regels:

  • Alleen schoon en onbehandeld hout mag op het vuur worden gelegd;
  • Er mag geen vreugdevuur gemaakt worden op gemeenschappelijk eigendom (o.a. straten en bermen). Dit om schade te voorkomen en de hulpdiensten niet te blokkeren;
  • Het ontsteken van autobanden, tuinmeubilair, matrassen en ander (afval)materiaal is niet toegestaan en wordt bekeurd. De rook en/of gassen die hierbij vrijkomen zijn zeer schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu;
  • Houd rekening met de windrichting en met omwonenden.

Ook in het nieuwe jaar staan de medewerkers van de milieustraat voor u klaar om uw afval in ontvangst te nemen.

Overlast of vernielingen?

Afgelopen jaar is op Ameland voor circa € 5.000,- schade aan verkeersborden en afvalbakken ontstaan als gevolg van illegaal vuurwerk. Zullen we er samen voor zorgen dat we dit gemeenschapsgeld op een andere manier kunnen besteden? Ondervindt u vuurwerkoverlast of heeft u vermoedens van onveilige situaties? Bel de politie via 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Carbidschieten

Carbidschieten is onder een aantal voorwaarden alleen toegestaan op zaterdag 31 december van 12.00 uur tot 18.00 uur op de door het college vastgestelde locaties en mits iemand hier uiterlijk 19 december melding van heeft gedaan. Carbidschieten zonder deze melding en op andere niet vastgestelde locaties is niet toegestaan. Daarop wordt toegezien.