Stichting Amelander Musea is de winnaar van de LF2028-prijs in de regio Wadden. Directeur William Beijaard en educatiemedewerker Jelle Westra ontvingen de bijbehorende cheque van 2028 euro uit  handen van gedeputeerde Avine Fokkens en wethouder Piet IJnsen. Het bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. Na elke openstellingsperiode van deze subsidie kiest de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio. Stichting Amelander Musea ontving eerder dit jaar IMF-subsidie voor het project ‘Educatie Natuurcentrum’.

Het Natuurcentrum in Nes is gericht op het beleven van de Amelander natuur en is onderdeel van Stichting Amelander Musea (STAM), die plannen heeft ontwikkeld om de 10 jaar oude expositie toekomstgericht te maken. De STAM sluit hierbij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van Unesco. De expositie wordt volledig gebaseerd op de doelen die relevant zijn voor Ameland. Elk doel krijgt een eigen podium in de expositieruimte. Hiermee wil het Natuurcentrum de bewoners en bezoekers van Ameland inspireren en enthousiasmeren over de natuurlijke en historische waarden van Ameland.

Daarnaast wil de STAM de bezoekers bewust maken van de klimatologische uitdagingen op Ameland. Met dit project verlegt de STAM de focus naar actuele ontwikkelingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat. 

Meer informatie over de LF2028-prijs en IMF vindt u op de website van de Provincie Fryslan(externe link)

LF2028-prijs voor Stichting Amelander Musea