Gemeenteraad Ameland wil verder met nieuwe locatie De Stelp

De gemeenteraad van Ameland heeft in zijn vergadering van 28 mei unaniem ingestemd met de alternatieve locatie voor de ouderzorg vanuit De Stelp. De raad geeft daarmee het college van burgemeester en wethouders mandaat om de definitie- en ontwerpfase te starten. Daarvoor is nog wel zekerheid nodig over de financiële bijdrage van de betrokken zorgpartijen.

Eind vorig jaar had de raad al ingestemd met het voorstel om volledige nieuwbouw van De Stelp op de huidige locatie te onderzoeken. Dat onderzoek leidde tot de conclusie dat nieuwbouw op de huidige locatie mogelijk is, maar dat de kosten hoog zijn, met name voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners.

Functies versterken

De alternatieve locatie bij multifunctioneel centrum Ons Hol, aan de noordkant van Hollum, leidt volgens een eerste verkenning tot minder hoge kosten. Bovendien is tijdelijke huisvesting van de bewoners van De Stelp niet nodig en hoeven zij maar één keer te verhuizen. Ten slotte biedt de nieuwe locatie mogelijkheden om functies rond ouderzorg, welzijn en sport te combineren, waardoor deze elkaar kunnen versterken.

Ontwerpfase

De raad was in zijn vergadering van 28 mei positief over de voorgestelde plannen en geeft het college opdracht om, na zekerheid over de mede-financiering door de  zorgpartijen, de definitiefase en de ontwerpfase op te starten.

Top