Nieuws

 • Bekijk nu zelf het ontwerp voor De Nieuwe Stelp

  (16-12-2021)

  Architect Sara van Popta van architectenbureau 19 Het Atelier heeft een filmpje gemaakt waarin het voorlopig ontwerp van De Nieuwe Stelp te zien is.

 • Eerste beelden De Stelp gedeeld met de raad

  (04-11-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad deze week via een raadsbrief op de hoogte gebracht van het ontwerpproces voor De Nieuwe Stelp. Daarbij zijn ook de eerste beelden van het structuurontwerp gedeeld. De selectie van de aannemer gaat omstreeks deze tijd ook van start. De architect gaat het ontwerp nu verder uitwerken, in samenspraak met de aannemer die de komende weken wordt geselecteerd.

 • College Ameland informeert raad over proces voor De Nieuwe Stelp

  (14-07-2021)

  In een uitgebreide brief stelt het college van burgemeester en wethouders van Ameland medio juli de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen in het ontwerpproces voor De Nieuwe Stelp, de nieuw te bouwen voorziening voor ouderenzorg op het eiland. Het ontwerpproces komt na enige vertraging nu goed op gang. Ook meldt het college dat het een nieuwe procesmanager heeft aangesteld.

 • Samenwerking Nieuwe Stelp vastgelegd in overeenkomst

  (07-12-2020)

  Nadat eerder de gemeenteraad groen licht gaf voor het opstarten van de ontwerpfase voor De Nieuwe Stelp, ondertekenden KwadrantGroep en de gemeente Ameland een officiële samenwerkingsovereenkomst.

 • Ameland start met ontwerp Nieuwe Stelp

  (23-11-2020)

  De gemeenteraad van Ameland heeft unaniem ingestemd met een krediet voor de ontwerpfase van De Nieuwe Stelp, het toekomstige centrum voor de ouderenzorg op Ameland. Dit betekent dat de architect van start kan met het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw en dat de ruimtelijke procedures gestart kunnen worden.

 • Plannen voor de Nieuwe Stelp onder grote belangstelling gepresenteerd

  (11-09-2019)

  De schetsen voor het gebied rond de Nieuwe Stelp, op de beoogde locatie bij Ons Hol in Hollum, zijn kritisch maar positief ontvangen tijdens een bewonersavond in Nes. Er werden vragen gesteld en er klonk zelfs applaus.

 • KwadrantGroep en gemeente sluiten overeenkomst

  (19-12-2018)

  De KwadrantGroep en de gemeente Ameland zijn eruit. Er is een overeenkomst over eerder gedane financiële toezeggingen van de KwadrantGroep aan de Nieuwe Stelp. Met de ondertekening, op woensdag 19 december, komt een einde aan een periode van onzekerheid over de financiering van de nieuwbouw.

 • Inspiratiereis voor herhaling vatbaar

  (15-10-2018)

  Begin oktober bracht een groep Amelanders een bezoek aan enkele zorginstellingen van de KwadrantGroep die als inspiratie kunnen dienen bij de invulling van de Nieuwe Stelp. Vertegenwoordigers van medewerkers, bewoners, de Cliëntenraad en de gemeente bezochten twee instellingen op het  vasteland waar sprake is van kleinschalig wonen en combinaties met andere maatschappelijke functies.

 • Zorgcoalitie tekent intentieverklaring voor integrale zorg Ameland

  (20-06-2018)

  Om ouderen zo lang mogelijk op Ameland te kunnen laten wonen, is op 20 juni een intentieverklaring getekend door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep. De zorgaanbieders en zorgfinanciers slaan de handen inéén om te komen tot toekomstbestendige zorg en integrale zorgfinanciering.

 • Gemeenteraad Ameland wil verder met nieuwe locatie De Stelp

  (28-05-2018)

  De gemeenteraad van Ameland heeft in zijn vergadering van 28 mei unaniem ingestemd met de alternatieve locatie voor de ouderzorg vanuit De Stelp. De raad geeft daarmee het college van burgemeester en wethouders mandaat om de definitie- en ontwerpfase te starten. Daarvoor is nog wel zekerheid nodig over de financiële bijdrage van de betrokken zorgpartijen.

Archief
Top