Om uitvoering te geven aan het gemeentelijk sportbeleid zijn Martine Kienstra en Brenda Metz actief als Buurtsportcoaches Sport en Bewegen op Ameland. De buurtsportcoaches zijn in dienst bij Sport Fryslân en gaan in opdracht van de gemeente Ameland op het eiland actief aan de slag met het opzetten van sportstimuleringsactiviteiten en het leggen van verbindingen tussen sport en andere sectoren als welzijn, zorg, toerisme en het bedrijfsleven. De focus ligt daarbij vooral op jeugd en minder actieve doelgroepen.

We stellen Martine en Brenda graag aan je voor.

Brenda Metz

Buurtsportcoach Brenda Metz

Contactgegevens

 • Tel. 0637423180
 • E-mail: brenda@sportfryslan.nl


Taakvelden gemeente (50%)

 • Uitvoeren gemeentelijk sportbeleid
 • Opzetten van sportstimuleringsprojecten en -activiteiten voor Amelanders met focus op jeugd en minder of niet-actieven, zoals bijv. ouderen of mensen met een handicap.
 • Mede uitvoering geven aan project JOGG (jongeren Op Gezond Gewicht).
 • Verbinden van sport en bewegen met sectoren als welzijn, zorg, toerisme en bedrijfsleven.
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen en opzetten van Sportservice Ameland. Dit is een coördinatiepunt sport en bewegen met loketfunctie voor informatieverstrekking.
 • Bijdrage leveren aan Sportbundeling Ameland. Dit betekent het onderhouden van constructief overleg tussen gemeente en alle aan sport en bewegen gerelateerde organisaties en instellingen.

Taakvelden Fysiotherapie Ameland (50%):

 • Verbinding tussen gezondheidspreventie en sport en bewegen en gezondheidspreventie.
 • Verbinding tussen sociaal-psychische problematiek en sport en bewegen.
 • Productontwikkeling voor gezondheid en sport en bewegen in vakanties (relatie tot toerisme?).
 • Uitvoeren van activiteiten voor en begeleiden van sport- en/of beweeggroepen, zoals bijv. bewegen voor ouderen, fitkids, hydrotherapie, bewegen op muziek en obesetraining.
 • Ondersteunen van curatieve en preventieve programma’s binnen de fysiopraktijk.

Martine Kienstra

Buurtsportcoach Martine Kienstra

Contactgegevens

 • Tel. 06-51198682
 • E-mail: martine.kienstra@sportfryslan.nl

Taakvelden:

 • Opzetten en uitvoeren project ‘Sport op Basisscholen’.
 • Opzetten en uitvoeren Motorische Remedial Teaching (MRT).
 • Stimuleren van bewegen bij jonge kinderen (2-6 jarigen).
 • Mede uitvoering geven aan project JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).
 • Verbinden van sectoren onderwijs en sport en ondersteunen van verenigingen bij verbeteren van bestaande activiteiten en opzetten van nieuwe activiteiten (o.a. fungeren als coach van en vraagbaak voor vrijwillig technisch kader bij sportverenigingen en geven van voorbeeldlessen).
 • Bijdrage leveren aan Sportbundeling Ameland. Dit betekent het onderhouden van constructief overleg tussen gemeente en alle aan sport en bewegen gerelateerde organisaties en instellingen.
 • Coördineren van uitvoerende activiteiten beide buurtsportcoaches (bijv. samen met de bsc sport en bewegen jaarlijks opstellen en monitoren/evalueren van een uitvoeringsprogramma).