Wijzigingsplan Zuiderspruit Nes

Besluit wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6.1a Wro): De Miede BV, voor het wijzigen van de situering en de vorm en voor het toevoegen van een nieuw bouwvlak op de plankaart, ten behoeve van het bouwen van een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning aan de Zuiderspruit te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummers 4758 en 4759. 

Er is een zienswijze ingediend. Het college heeft op 22 maart 2011 het wijzigingsbesluit vastgesteld.