Wijzigingsplan Hollum-Blieneweg 2 en 4 en Ridderweg 6

D. Wijnberg, B. Wijnberg en M. Riemersma, voor het toevoegen van de aanduiding ‘Verblijfsrecreatie’ op de percelen kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummers 3633, 3632 en 3634, plaatselijk bekend als Blieneweg 2, Blieneweg 4 en Ridderweg 6.

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft op 26 april 2011 het wijzigingsbesluit vastgesteld.