Voorbereidingsbesluit Recreatieterrein Nes Buren

Burgemeester en wethouders van Ameland maken op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2018 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het recreatieterrein Nes-Buren, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart (planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20181316-VG01), waarbij is verklaard dat voor dit gebied een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is gericht op het voorkomen van ontwikkelingen in de periode van het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan, die met het oog op het nieuwe bestemmingsplan niet gewenst zijn.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 29 november 2018 en geldt voor de duur van één jaar. Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis te Ballum en kan vanaf de dag van publicatie digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl (onderstaande link) en www.ameland.nl. Het is niet mogelijk om tegen een voorbereidingsbesluit bezwaar of beroep in te stellen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer (0519) 555 555.

Ruimtelijke plannen

Het besluit kunt u hier inzien:

Voorbereidingsbesluit Recreatieterrein Nes-Buren

Bronbestanden