Vaststelling bestemmingsplan ‘Strandweg Buren – Agrarische bestemming tussen nummer 24 en 34’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 29 oktober 2018 het bestemmingsplan ‘Strandweg Buren – Agrarische bestemming tussen nummer 24 en 34’ ongewijzigd heeft vastgesteld.  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de vervanging van de bestemming ‘Wonen-1’ door de bestemming ‘Agrarisch – cultuurgrond’ aan de Strandweg te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 392.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Strandweg Buren – Agrarische bestemming tussen nummer 24 en 34’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20180783-VG01 ligt vanaf donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 6 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is tevens te vinden op www.ameland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op ruimtelijkeplannen.nl: Strandweg Buren-Agrarische bestemming tussen nummer 24 en 34

Het plan is ook als pdf bijgevoegd.