Gebiedsvisie Strandweg Nes Ameland 2009

Op 14 december 2009 heeft de raad de Gebiedsvisie Strandweg Nes gewijzigd vastgesteld. Deze Gebiedsvisie is op 1 september 2010 bekendgemaakt. Gebleken is dat bedoelde wijzigingen niet volledig in de Gebiedsvisie zijn verwerkt. Voor de volledigheid is deze visie alsnog aangepast. Het betreft het gebied rond de voormalige discotheek De Lichtboei aan de Strandweg in Nes. Deze Gebiedsvisie kunt u vinden via onderstaande link.