De beheersverordening Waddenzee en Noordzee

De raad heeft op 21 september 2015 de Beheersverordening Waddenzee en Noordzee vastgesteld. De verordening heeft betrekking op een planologisch kader voor het verordeningsgebied: Waddenzee en Noordzee. De verordening treedt in werking op 22 oktober 2015 en ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum.

De beheersverordening Waddenzee en Noordzee is ook te raadplegen via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0060.BVWD2014-VG01

Wilt u meer weten over de verordening? Neem dan contact op met Wilmar Bakema of Gerlof Metz via telefoonnummer (0519) 555 555.