Rekenkamercommissie

Per 1 januari 2014 beschikken de eilanden gezamenlijk over één rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie doet als onafhankelijke adviescommissie van de vijf gemeenteraden onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeentebesturen gevoerde beleid. Waar mogelijk doet de rekenkamercommissie aanbevelingen om dezelfde  doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid te verbeteren. De rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee externe leden en wordt ondersteund door de secretaris rekenkamercommissie. De commissie kiest zelf zijn onderzoeksonderwerpen (zo mogelijk op voordracht van één of meer van de gemeenteraden), is verantwoordelijk voor het opzetten van het onderzoek, alsmede voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek en de begeleiding bij externe uitvoering. De rekenkamercommissie beschikt over een bescheiden budget.

Nadere informatie over de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden, de gemeenschappelijke rekenkamercommissie en de vijf gemeenten kunt u vinden via www.dewaddeneilanden.nl.