Algemene Plaatselijke Verordening 2016

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

Gemeente Ameland

Officiële naam regeling

 Algemene Plaatselijke Verordening

Citeertitel

 Algemene Plaatselijke Verordening 2016

Besloten door

De raad

Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

 n.v.t.

Onderwerp

 Openbare orde

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Grondslagen

Artikel 147, 149 en 151c van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking­treding

Terug­werkende kracht

Betreft

Ontstaansbron:
datum ondertekening;
bron bekendmaking

Voorstel
bestuursorgaan

6 oktober 2016

Wijziging

Raad, 26 september 2016,

Gepubliceerd in Digitaal Gemeenteblad 5 oktober 2016

6