Vergadering Raadscommissie 08-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Jeppe Groenewold

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Mededelingen vanuit het college

3 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

5 Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 11 december 2017

Bijgevoegde documenten

6 Financieringsregeling huisvesting ambtenaren 1997

7 Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"

8 Sluiting