Vergadering Gemeenteraad 08-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:22:00
Voorzitter:Gerard van Klaveren

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Definitief vaststellen van de agenda

3 Initiatiefvoorstel fracties AmelandEĆ©n en PvdA inzake krediet koperen kappen historische verlichting met LED

4 Sluiting