Vergadering Gemeenteraad 25-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:21:00
Voorzitter:Piet IJnsen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Afscheid van de heer Albert de Hoop als burgemeester van Ameland en als voorzitter van de raad

4 Overhandiging cadeau namens de Raad en College

5 Afscheidswoord door de heer Albert de Hoop

6 Overhandiging ambtsketen aan de locoburgemeester de heer Theo Faber en overhandiging van de voorzittershamer aan de waarnemend voorzitter van de raad

7 Sluiting