Vergadering Gemeenteraad 14-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Albert de Hoop

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

3 Toelichting coalitieakkoord AmelandEén - PvdA

4 Onderzoek geloofsbrieven aspirant wethouders

5 Vaststellen benoembaarheid wethouders, vaststelling tijdsbestedingsnorm en ontslag wethouder IJnsen:

5a Stemming aspirant wethouder AmelandEén/PvdA: de heer J. Lodewijks

5b Stemming aspirant wethouder AmelandEén; de heer T.E.F.W. Faber

5c Vaststelling tijdsbestedingsnorm

5d Ontslag wethouder IJnsen

6 Aanvaarding benoeming door wethouders

7 Beediging wethouders

8 Onderzoek geloofsbrief aspirant raadslid mw. H.A. Wansink

9 Beediging mw. H.A. Wansink tot raadslid

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting