Vergadering Gemeenteraad 16-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:20:00
Voorzitter:Albert de Hoop

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

Discussiestukken

3 Initiatiefvoorstel van de raadsfracties voor het vaststellen van een raadsbrede agenda voor de raadsperiode 2018 - 2021

4 Sluiting