Vergadering Gemeenteraad 15-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:21:00
Voorzitter:Albert de Hoop

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Definitief vaststellen van de agenda

3 Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 8 januari 2018

4 Vaststellen wijziging Financieringsregeling Huisvesting ambtenaren 1997

5 Vervolg van de extra raadsvergadering 8 januari 2018

6 Sluiting