Vergadering Gemeenteraad 26-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Gerard van Klaveren

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

3 Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 november 2018

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2018

5 Vaststellen Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2018

6 Vaststellen Vangnetregeling 2018

Bijgevoegde documenten

7 Vaststellen Voorbereidingsbesluit Recreatieterrein Nes - Buren

8 Sluiting