Vergadering Gemeenteraad 23-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Albert de Hoop

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

3 Ingekomen stukken voor de raad tot en met 12 april 2018

Bijgevoegde documenten

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018

5 Voorstel vaststellen welstandseisen strand gerelateerde bebouwing

6 Sluiting