Vergadering Gemeenteraad 29-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Albert de Hoop

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

3 Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 januari 2018

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2017

5 Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergaderig 15 januari 2018

6 Voorstel actualiseren verordeningen: Afstemmingsverordening, Verordening individuele studietoeslag en de Verordening tegenprestatie

7 Besluit ontslag wethouder P.A.G.M. Pot per 15 januari 2018

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting