Woonvisie Ameland 2017

De woonvisie biedt oplossingen voor groepen die voor een vitaal eiland van belang zijn en die zonder hulp van de overheid niet of onvoldoende hun weg weten te vinden op de woningmarkt. De woonvisie dient ook als toetsingskader voor woningbouwinitiatieven en is van belang om nieuwe afspraken met de provincie Fryslân te maken over ´woningbouwruimte´.  Daarnaast geeft de woonvisie richting aan de strategische keuzes die het gemeentelijk woningbedrijf (GWA) maakt in de komende jaren.