Welstandsnota 2016

De gemeenteraad heeft op 21 maart 2016 de ‘Welstandsnota 2016 gemeente Ameland’ vastgesteld. De Welstandsnota bevat de beleidsregels met daarin de criteria die de gemeente toepast bij de welstandsbeoordeling van bouwplannen. De Welstandsnota 2016 is een actualisering van de Welstandsnota 2004.