Verblijfsrecreatie op Ameland 2016-2020 (partieel gewijzigd september 2021))