Strandnota Ameland 2016

De Strandnota Ameland bevat de hoofdlijnen voor het door de gemeente Ameland te voeren ruimtelijk beleid voor het Amelander strand. De Strandnota Ameland heeft de optimaal gewenste mate van bebouwing en gebruik, gekoppeld aan bebouwing, van het strand vastgelegd in uitgangspunten voor het toekomstige beleid en het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.