Recreatieve appartementen in en bij woningen 2013

In de raadsvergadering van 26 augustus 2013 heeft de raad de notitie beleid recreatieve appartementen in en bij woningen vastgesteld.