Integraal handhavingsbeleid 2012

In de vergadering van 28 augustus 2012 heeft het college het integraal handhavingsbeleid vastgesteld.