Detailhandelstructuurvisie Ameland 2009

De gemeenteraad heeft op 31 augustus 2009 de detailhandelsstructuurvisie Ameland vastgesteld. Deze visie bevat op hoofdlijnen de voorgenomen ontwikkeling van detailhandel op Ameland.