Beleidsnotitie bedrijfswoningen en personeelshuisvesting 2017

De beleidsnotitie heeft betrekking op beleid om criteria te ontwikkelen voor het al dan niet toestaan van een tweede bedrijfswoning.