Nevenactiviteiten college en raad

College van burgemeester en wethouders

Gerard van Klaveren

Voorzitter Stichting Indië Monument Friesland

Theo Faber

Vrijwilliger Dorpsbelang Hollum

Ellen Bruins Slot

Voorzitter Ouderraad Christelijke scholengemeenschap Comenius Leeuwarden
Voorzitter Raad van Advies van Kredietbank Nederland (KBNL)

Gemeenteraad

Siard Bonthuis (AmelandEén)

 • Bestuurslid secretariaat stichting ’t Roggefeest
 • Lid Vogelwacht Nes/Buren

Jeppe Groenewold (VVD)

Geen nevenfuncties

Han van Heerde (Ameland '82)

Geen nevenfuncties

Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland)

 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Recreatiecomplex Brouwershaven
 • Bestuurder/aandeelhouder Exploitatie Mij Ameland
 • Voorzitter Begrafenisvereniging ‘De laatste Eer’ Hollum
 • Voorzitter Agrarische Natuurvereniging VANG – Ameland
 • Voorzitter ANV Waddenvogels

Jeroen de Jong (CDA)

Geen nevenfuncties

Irma Marinus (PvdA)

Geen nevenfuncties

Andries Metz (AmelandEén)

Geen nevenfuncties

Dirk Metz (AmelandEén)

 • Voorzitter begrafenisvereniging Ballum
 • Commissielid Ambachtelijke Dag Ballum

Esther Oud (AmelandEén)

 • Vervangend teamleider Sigma Ameland

Hanneke Wansink (AmelandEén)

 • Lid Kerkenraad Hervormde Gemeente Ameland
 • Ouderling

Jan Wijnberg (Algemeen Belang Ameland)

 • Voorzitter begeleidingscommissie beschermde dorpsgezichten