Nevenactiviteiten college, directie en raad

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester Leo Pieter Stoel

 • Lid Sectie Wedstrijdzeilen Koniklijke Watersportvereniging Sneek
 • National Judge Watersportverbond.
 • Vertrouwenspersoon VVD Fryslân

Wethouder Theo Faber

 • Vrijwilliger Dorpsbelang Hollum

Wethouder Piet IJnsen

 • Voorzitter Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum
 • Voorzitter Agrarische Natuurvereniging VANG- Ameland
 • Directeur Agrarische Natuurvereniging “Waddenvogels”
 • Aandeelhouder/Bestuurder “Exploitatie Mij Ameland” bv
 • Bestuurder Zorg Coöperatie Ameland

Directie

Secretaris-directeur Iwan Valk

Geen nevenfuncties

Adjunct-directeur Paul Kiewiet

 • Vertegenwoordiging aandeelhouders zonnepark
 • Penningmeester Jagersvereniging Ameland

Gemeenteraad

Siard Bonthuis (AmelandEén)

 • Bestuurslid secretariaat stichting ’t Roggefeest
 • Lid Vogelwacht Nes/Buren

Dennis Willem Engels (Algemeen Belang Ameland)

Geen nevenfuncties

Jeppe Groenewold (VVD)

Geen nevenfuncties

Han van Heerde (Ameland '82)

 • Interim bestuursvoorzitter Ameland '82

Erik IJnsen (AmelandEén)

Geen nevenfuncties

Jeroen de Jong (CDA)

Geen nevenfuncties

William de Jong (AmelandEén)

 • Vrijwilliger KNRM
 • Dijkwacht

Irma Marinus (Sociale Fractie Ameland)

Geen nevenfuncties

Dirk Metz (AmelandEén)

 • Voorzitter begrafenisvereniging Ballum
 • Commissielid Ambachtelijke Dag Ballum
 • Vogelwachter Hollum Ballum

Esther Oud (AmelandEén)

 • Vervangend teamleider Sigma Ameland

Hanneke Wansink (AmelandEén)

 • Lid Kerkenraad Hervormde Gemeente Ameland
 • Ouderling

Jan Wijnberg (Algemeen Belang Ameland)

 • Voorzitter begeleidingscommissie beschermde dorpsgezichten