Klachten

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover vindt u hier:

Klacht indienen

In het Jaarverslag Klachten van de gemeente staat welke klachten er zijn binnengekomen en wat de gemeente heeft geantwoord. De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hier inzien: