Commissie Sociaal Domein

De Commissie Sociaal Domein adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen voortkomend uit de drie decentralisaties: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en de Participatiewetgeving. Deze commissie vergadert minder frequent dan de raadscommissie; ook deze vergaderingen zijn openbaar en het secretariaat ligt bij de griffie.

De leden van de Commissie Sociaal Domein kunnen dezelfde zijn als van de raadscommissie.