Collegeprogramma

In het jaar 2014 is er een coalitieakkoord tot stand gekomen die is gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartners Ameland'82, CDA en VVD. Het coalitieakkoord, ook wel het collegeprogramma, geeft de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid weer voor de raadsperiode 2014-2018. Via de volgende link kunt u het collegeprogramma inzien.