Collegeprogramma

In het voorjaar van 2018 is er een coalitieakkoord tot stand gekomen dat is gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartners AmelandEén en PvdA. Het coalitieakkoord, ook wel het collegeprogramma, geeft de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid weer voor de raadsperiode 2018-2022. U kunt het collegeprogramma hier inzien.