Collegeleden

Gerard van Klaveren

van Klaveren
contactgegevens en taken Gerard van Klaveren
FunctieWaarnemend burgemeester
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadresgvanklaveren@ameland.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • DB De Waddeneilanden
 • Personeel en organisatie
 • Voorlichting en communicatie
 • Financiën
 • Handhaving (evenementen, horeca, algemeen)
 • Onderwijs (primus)
 • Ameland Duurzaam Zelfvoorzienend (secundus)

Ellen Bruins Slot

Bruins Slot
contactgegevens en taken Ellen Bruins Slot
FunctieWethouder
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadresebruinsslot@ameland.nl
Taken
 • Ameland Duurzaam Zelfvoorzienend (primus)
 • Onderwijs (secundus)
 • Werk en inkomen
 • Sociaal domein
 • Gezondheid, welzijn en Sport
 • Jeugd en jongeren
 • Cultuur en monumentenzorg
 • Landbouw en Natuur
 • Milieu (incl. vergunningen, toezicht, handhaving)
 • Water en Kustbescherming
 • AB De Waddeneilanden
 • 2e Locoburgemeester
Politieke partijPartij van de Arbeid

Theo Faber

Faber
contactgegevens en taken Theo Faber
FunctieWethouder
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadrestfaber@ameland.nl
Taken
 • Economische zaken, recreatie en toerisme
 • Infrastructuur en vervoer
 • Buitendienst en reiniging
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Huisvesting
 • Woningbedrijf
 • Bouw (incl. vergunningen, toezicht, handhaving)
 • AB De Waddeneilanden
 • Locoburgemeester
Politieke partijAmelandEén

Marloes van Rijswijk

van Rijswijk
contactgegevens en taken Marloes van Rijswijk
FunctieSecretaris-directeur
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mailadresmvanrijswijk@ameland.nl
Taken
 • Secretaris-directeur/algemeen directeur
 • Directielid
 • Aanspreekpunt Financiën, P&O, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken
 • Directielid Waddensamenwerking
 • Ondersteuning college van burgemeester en wethouders
 • Hoofd ambtelijke organisatie