College van burgemeester en wethouders

Leo Pieter Stoel

Stoel
contactgegevens en taken Leo Pieter Stoel
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadresbestuurssecretariaat@ameland.nl
Wie is
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • DB De Waddeneilanden
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Voorlichting en communicatie
 • FinanciĆ«n
 • Handhaving
 • Landbouw en Natuur
 • Onderwijs

nevenactiviteiten

Theo Faber

Faber
contactgegevens en taken Theo Faber
FunctieWethouder
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadrestfaber@ameland.nl
Wie is
 • Economische zaken, recreatie en toerisme
 • Infrastructuur en vervoer
 • Buitendienst en reiniging
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Huisvesting
 • Woningbedrijf
 • Bouwen en wonen
 • AB De Waddeneilanden
 • Locoburgemeester

nevenactiviteiten

Piet IJnsen

IJnsen
contactgegevens en taken Piet IJnsen
FunctieWethouder
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadrespijnsen@ameland.nl
Wie is
 • Ameland Duurzaam Zelfvoorzienend
 • Werk en inkomen
 • Sociaal domein
 • Gezondheid, welzijn en Sport
 • Jeugd en jongeren
 • Cultuur en monumentenzorg
 • Milieu
 • Water en Kustbescherming
 • AB De Waddeneilanden
 • 2e Locoburgemeester

nevenactiviteiten

Iwan Valk

Valk
contactgegevens en taken Iwan Valk
FunctieSecretaris-directeur
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadresivalk@ameland.nl
Wie is
 • Secretaris college van burgemeester en wethouders
 • Directeur ambtelijke organisatie

nevenactiviteiten