Beleidsregels planologische kruimelgevallen gemeente Ameland 2018

Burgemeester en wethouders hebben op 24 juli jl. de nieuwe “Beleidsregels planologische kruimelgevallen gemeente Ameland 2018” vastgesteld. De bestaande beleidsregels uit 2016 zijn daarbij komen te vervallen.

In deze beleidsregels wordt omschreven in welke situaties het college kan besluiten af te wijken van de regels van een bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bij een hoofdgebouw behorend bijgebouw, een overkapping, een zonnepaneleninstallatie, een luifel en dergelijke.