Beleidsregel verwijderen buiten de stalling gestalde fietsen