Reclame- en terrassenbeleid 2019

Nieuwe beleidsregels voor reclame en voor terrassen

Burgemeester en wethouders hebben op 18 december jl. de nieuwe “Nota reclamebeleid gemeente Ameland 2018” en de nieuwe “Nota terrassenbeleid gemeente Ameland 2018” vastgesteld. De bestaande beleidsregels uit 2010 en 2011 zijn daarbij komen te vervallen.

In deze beleidsregels wordt omschreven welke criteria het college hanteert bij het beoordelen van (vergunningaanvragen voor) reclame-uitingen en terrassen. De nieuwe nota’s zijn qua taalgebruik gemoderniseerd en ze zijn aangepast aan wijzigingen in de wetgeving gedurende de afgelopen jaren. Er zijn geen grote inhoudelijke aanpassingen in het beleid gekomen.