Inschrijvings- en toewijzingsbeleid woningzoekenden 2017

In maart 2016 is het inschrijvings- en toewijzingsbeleid voor huurwoningen door het College vastgesteld. Op 7 juni 2017 is het Toewijzingsbeleid voor huurwoningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland gewijzigd vastgesteld.