Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ameland 2018

‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ gemeente Ameland

De directieraad van De Waddeneilanden heeft op 8 maart 2018 ingestemd met een nieuwe versie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door het vast te stellen voor de Gemeenschappelijke Regeling ‘Samenwerkingsverband De Waddeneilanden’. Vervolgens heeft de directieraad het beleid beschikbaar gesteld voor lokale vaststelling.

Het college van de gemeente Ameland heeft op 19 juni 2018 het inkoop- en aanbestedingsbeleid gewijzigd vastgesteld. Tegelijkertijd is het voorgaande inkoop- en aanbestedingsbeleid, de richtlijn aanbestedingen en het inkoopprotocol ingetrokken. Het beleid is gewijzigd naar aanleiding van een wetswijziging en praktijkervaringen met het voorgaande beleid.