Volmacht

Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Vraag dan iemand anders uw stem uit te brengen via een volmacht.

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende situaties:

  • U wilt vanwege uw gezondheid geen risico‚Äôs lopen.
  • U bent ziek op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (de gemachtigde of de volmachtnemer) moet:

  • kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezing.
  • uw stem alleen gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem.

Voor een onderhandse volmacht geldt bovendien dat de gemachtigde:

  • in uw eigen gemeente woont; en
  • zelf ook in uw gemeente mag stemmen.

Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan drie machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende situaties:

  • U wilt iemand machtigen die niet in uw gemeente woont.
  • U bent op de dag van de verkiezing niet in Nederland en wilt iemand machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen.

Om een schriftelijke volmacht te verlenen moeten u en degene die u wilt machtigen een formulier (model L8) invullen. Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan bij Burgerzaken in het gemeentehuis. De gemeente moet het formulier uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur hebben ontvangen. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Met dit volmachtbewijs kan hij of zij voor u stemmen. De gemachtigde neemt alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.

U kunt een eenmaal verleende schriftelijke volmacht niet meer intrekken.

Elektronische volmacht 

Elektronisch uw volmacht regelen kan met behulp van uw DigiD: 

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over hoe u iemand kan machtigen om voor u te stemmen.

Formulieren